1970s

Hệ thống 4x4 trên xe Jeep® tiếp tục thống trị trong những năm 1970, với sự ra mắt của hệ thống 4x4 đầy đủ đầu tiên. Xe Cherokee (SJ) thể thao 2 cửa bản full-size đã càn quét toàn bộ giải thưởng 4x4 của năm, với 6 mẫu xe đưa doanh thu lập đỉnh toàn thời đại.

THỜI KỲ AMC

Năm 1969, Kaiser Jeep bắt đầu chiến dịch quảng cáo “Jeep® Great Escape” thể hiện nhiều mục đích sử dụng giải trí của xe Jeep. Sau đó vào năm 1970, Kaiser Jeep đã bán công ty cho American Motors (AMC) với giá khoảng 75 triệu USD. Năm 1978, Xe bốn bánh trở nên rất phổ biến, thời điểm này AMC đã sản xuất 600 xe mỗi ngày. Năm 1972, Hệ thống Quadra-Trac® 4x4 được giới thiệu, hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian tự động đầu tiên. Vào năm 1976, Jeep giới thiệu dòng xe CJ-7.

BẮT ĐẦU CUỘC PHIÊU LƯU TÁO BẠO